Nieuwbouw 36 zorgappartementen

Over dit project

Woonzorgcentrum De Luifel is een van de locaties van Stichting Philadelphia Zorg. In de bestaande situatie ligt De Luifel op een mooie lommerrijke plek, maar nogal verscholen in het groen. Stichting Philadelphia heeft KPG gevraagd een nieuw, woongebouw te ontwerpen dat in de wijk is geïntegreerd. Een gewoon woongebouw, maar dan met alle moderne zorgvoorzieningen, een prettig woonklimaat met voldoende lichtinval en uitzicht. Een uitnodigend gebouw waar de bewoners prettig en veilig wonen. Bovendien moet het gebouw passen in de historische omgeving, gelegen aan de Buislotermeerdijk langs de Grote Die.
Bij het ontwerp van het wooncentrum hebben we rekening gehouden met alle omgevingsaspecten. Door de entree van De Luifel te richten op de brug over de Grote Die, krijgt het centrum aansluiting met de buurt. Daarom hebben we ook gekozen voor kleinschalige, langgerekte laagbouw met het karakter van een dijkwoning, deels in de grond met verspringende gevels. Door de bosschages aan de waterkant deels te verwijderen, krijgen de bewoners een prachtig uitzicht over het water en wordt de verbinding met de buurt nog eens extra versterkt.

opdrachtgever: Stichting Philadelphia Zorg
vloeroppervlak: 3835 m²
realisatie: oktober – november 2019 (oplevering)