KPG Architecten, kennis van bouwen

KPG architecten is een bureau met veel kennis van bouwen. Bouwen betekent voor ons ook duurzaam bouwen. Dat gaat verder dan het gebruik van duurzame energie en materialen. Onze ambitie is gebouwen en locaties beter te maken. Daarom willen we elke situatie eerst goed leren kennen; ruimtelijk, fysiek, economisch, sociaal, bestuurlijk en juridisch. Pas daarna beginnen we met ontwerpen. Zo halen wij het optimale uit iedere opdracht.

Duurzame architectuur

Ook de levensduur van een gebouw is belangrijk. We hebben een pragmatische kijk op de toekomst. Daarom maken we onze ontwerpen zo gelaagd mogelijk. De lagen structuren we naar levensduur.

Duurzame architectuur betekent ook dat gebruikers zich een gebouw kunnen toe-eigenen. Een goede communicatie tussen alle belanghebbenden is daarvoor essentieel. Zo realiseren wij samen met de betrokkenen duurzame, gebruiksvriendelijke gebouwen met een hoge ruimtelijke kwaliteit.

Veelzijdig architectenbureau

KPG Architecten is een veelzijdig bureau voor woningbouw, verbouw, renovatie, interieurarchitectuur, utiliteitsbouw en stedenbouw. Wij werken voor particulieren, bedrijven, overheden, zorg- en onderwijsinstellingen en projectontwikkelaars. Stijl is niet leidend, maar de ontwerpen van KPG Architecten hebben wel een duidelijke eigen signatuur.

Functionele, duurzame ontwerpen

We werken samen aan functionele, duurzame,  toekomstgerichte ontwerpen. We zorgen voor een goede bouwvoorbereiding en uitvoering. Persoonlijk en transparant contact met de opdrachtgever vinden wij belangrijk.