Renovatie multifunctioneel gebouw

Meow Gallery: The gallery is empty.

Over dit project

De voormalige Dreefschool uit 1930 was van 1986 tot 2018 in gebruik als bibliotheek. De Gemeente Heemstede gaf KPG de opdracht dit karakteristieke gebouw te verbouwen tot multifunctioneel centrum, met behoud van het authentieke karakter. In het gebouw zijn organisaties gevestigd die actief zijn op het gebied van werk, zorg, welzijn, educatie, kinderopvang, veiligheid en cultuur.
Het gebouw was te klein om alle gebruikers te huisvesten. Om extra ruimte te creëren, is een extra vloer gemaakt in de voormalige gymzaal en is de zolder verbouwd. Bij het ontwerpen van de nieuwe vloerniveaus en ruimten hebben we nadrukkelijk rekening gehouden met het strakke programma van eisen van de opdrachtgever.
Het hele gebouw is gerenoveerd, vloer, dak, gevels en ramen zijn geïsoleerd, er zijn zonnepanelen geïnstalleerd en er zijn er voorzieningen getroffen voor toekomstige energieopwekking. Ook zijn de installaties voor verwarming, luchtverversing en verlichting vernieuwd.
KPG verzorgde alle werkzaamheden, van ontwerp tot oplevering, in nauwe samenwerking met de gemeente Heemstede. Zo is een licht, fris gebouw ontstaan voor alle Heemstedenaren.

opdrachtgever: Gemeente Heemstede
vloeroppervlak: 2154 m²
realisatie: 2018